Menu Zavřeno
2233 – BD SENSORS s.r.o.
IČ:
49968416
Kalibrační laboratoř
Adresa:
Hradišťská 817, 687 08 Buchlovice
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
464/2019
ze dne
9.9.2019
platné do
4.5.2023
Kalibrace měřidel tlaku