Menu Zavřeno
2233 – BD SENSORS s.r.o.
IČ:
49968416
Kalibrační laboratoř
Adresa:
Hradišťská 817, 687 08 Buchlovice
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
192/2023
ze dne
20.4.2023
platné do
20.4.2028
Kalibrace v oboru tlak
Přílohy: