Menu Zavřeno
2241 – Strojírny a stavby Třinec, a.s.
IČO:
47674539
Kalibrační laboratoř Elektrotechnických dílen
Adresa:
Průmyslová 1038, 739 61 Třinec - Staré Město
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
638/2020
ze dne
24.10.2020
platné do
24.10.2025
Kalibrace měřidel elektrických veličin
Přílohy: