Menu Zavřeno
2245.2 – ČEZ, a. s.
IČ:
45274649
Metrologie ionizujícího záření
Adresa:
Jaderná elektrárna Temelín, 373 05 Temelín
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
28/2018
ze dne
22.1.2018
platné do
22.1.2023
Kalibrace měřidel ionizujícího záření
Přílohy: