Menu Zavřeno
2245 – ČEZ, a. s.
IČ:
45274649
Kalibrační laboratoř - metrologie
Adresa:
JE Temelín, 373 05 Temelín
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
389/2020
ze dne
18.6.2020
platné do
28.1.2024
Kalibrace měřidel délky, hmotnosti, momentu síly, tlaku, teploty, vlhkosti, elektrických veličin, času, frekvence a mechanického kmitání
Přílohy: