Menu Zavřeno
2276 – ŽĎAS, a.s.
IČ:
46347160
Kalibrační laboratoř Metrologie
Adresa:
Strojírenská 6, 591 71 Žďár nad Sázavou
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
639/2017
ze dne
27.10.2017
zrušeno dne
19.12.2018
Kalibrace měřidel v oborech měřené veličiny - délka, rovinný úhel a tlak