Menu Zavřeno
2299 – PRECIA MOLEN CZ s.r.o.
IČ:
25305093
Kalibrační středisko
Adresa:
Charbulova 290/105, Černovice, 618 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
200/2019
ze dne
3.5.2019
platné do
3.5.2024
Kalibrace vah, závaží a jiných těles