Menu Zavřeno
2310 – UNIMETRA, spol. s r.o.
IČO:
47669098
Odd. Kalibrační laboratoř
Adresa:
Rohova 1506/6, 716 00 Ostrava - Radvanice
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
425/2023
ze dne
10.8.2023
platné do
13.1.2026
Kalibrace v oborech délka, rovinný úhel, hmotnost, moment síly, teplota a vlhkost