Menu Zavřeno
2311 – MIKROKOM, s.r.o.
IČ:
45276676
Kalibrační laboratoř
Adresa:
Pod vinicí 622/22, Modřany, 143 00 Praha 4
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
399/2021
ze dne
23.7.2021
platné do
4.1.2026
Kalibrace měřidel optického výkonu, zdrojů optického záření, analyzátorů optického spektra, optických reflektometrů OTDR pro vláknovou optiku a kalibrace vf měřicích přijímačů