Menu Zavřeno
2311 – MIKROKOM, s.r.o.
IČ:
45276676
Kalibrační laboratoř
Adresa:
Pod vinicí 2028/20, Modřany, 143 00 Praha 4
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
645/2019
ze dne
2.12.2019
platné do
15.1.2021
Kalibrace měřidel optického výkonu, zdrojů optického záření, analyzátorů optického spektra, optických reflektometrů OTDR pro vláknovou optiku a kalibrace vf měřicích přijímačů