Menu Zavřeno
2339 – Industrial Technique Service s.r.o.
IČ:
64088511
Kalibrační laboratoř ITS
Adresa:
Průmyslová 1428/10, 102 00 Praha 10
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
507/2020
ze dne
13.8.2020
platné do
13.8.2025
Kalibrace momentového nářadí, snímačů momentu síly, měřidel momentu síly a úhlu otočení ručního momentového nářadí a měřidel úhlu otočení