Menu Zavřeno
2351 – MEDESA s.r.o.
IČ:
64254577
Kalibrační laboratoř
Adresa:
Voděradská 2552, 251 01 Říčany
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
7/2019
ze dne
3.1.2019
pozastaveno dne
18.1.2020
Kalibrace teploměrů a měřících řetězců teploty