Menu Zavřeno
2353 – Ústav hematologie a krevní transfuze
IČ:
00023736
Kalibrační centrum ÚHKT
Adresa:
U Nemocnice 2094/1, 128 00 Praha 2
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
695/2019
ze dne
19.12.2019
pozastaveno dne
26.4.2022
Kalibrace pístových pipet a krokovacích pístových pipet