Menu Zavřeno
2360 – GenMedFor s.r.o.
IČ:
28569903
Kalibrační laboratoř
Adresa:
Plzeňská 2621/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
563/2018
ze dne
22.10.2018
zrušeno dne
4.11.2021
Kalibrace v oboru objem