Menu Zavřeno
2387 – MeTeKa-CZ s.r.o.
IČ:
03467473
Kalibrační laboratoř
Adresa:
č.p. 100, 763 41 Ludkovice
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
533/2018
ze dne
10.10.2018
platné do
10.10.2023
Kalibrace měřidel teploty, tlaku a času