Menu Zavřeno
2388 – SVMTech s.r.o.
IČO:
04004205
KALIBRAČNÍ CENTRUM SVMTech
Adresa:
Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha 10
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
187/2022
ze dne
19.4.2022
platné do
20.9.2024
Kalibrace měřidel v oborech mechanický pohyb, vibrace, elektrické veličiny, frekvence, akustické veličiny a mechanické kmitání