Menu Zavřeno
2388 – SVMTech s.r.o.
IČ:
04004205
KALIBRAČNÍ CENTRUM SVMTech
Adresa:
Počernická 272/96, 108 00 Praha 10 - Malešice
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
472/2019
ze dne
20.9.2019
platné do
20.9.2024
Kalibrace snímačů vibrací a měřicích přístrojů a zařízení v oblasti měření vibrací; kalibrace měřidel elektrického napětí a frekvence