Menu Zavřeno
2400 – MV Lab, s.r.o.
IČO:
01823213
Metrologická laboratoř
Adresa:
Levínský Vršek 147, Levín, 267 01 Králův Dvůr
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
606/2022
ze dne
13.12.2022
platné do
10.6.2026
Kalibrace v oboru teplota a vlhkost