Menu Zavřeno
2413 – Bc. Alena Vacková
IČ:
07901739
AKL Klatovy
Adresa:
K Letišti 441, 339 01 Klatovy
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
477/2021
ze dne
30.8.2021
pozastaveno dne
20.12.2021
Kalibrace měřidel oboru teploty