Menu Zavřeno
3001 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
IČ:
00015679
Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu
Adresa:
Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
570/2021
ze dne
4.11.2021
platné do
15.6.2025
Certifikace systému managementu kvality (QMS) včetně SJ-PK a procesů svařování, systému environmentálního managementu (EMS), systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMBOZP) a systému managementu hospodaření s energií (EnMS) ve výrobě a službách