Menu Zavřeno
3002 – Institut pro testování a certifikaci, a.s.
IČ:
47910381
Certifikační orgán systémů managementu
Adresa:
třída Tomáše Bati 5264, 760 01 Zlín
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
701/2019
ze dne
20.12.2019
platné do
25.11.2020
Certifikace systémů managementu kvality v oblasti výroby a služeb včetně zdravotnických prostředků, systémů environmentálního managementu (EMS), systémů managementu hospodaření s energií (EnMS), systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS), systémů managementu bezpečnosti informací (ISMS), systémů managementu bezpečnosti potravin (FSMS), systémů kritických bodů (HACCP), systémů managementu společenské odpovědnosti organizací