Menu Zavřeno
3002 – Institut pro testování a certifikaci, a.s.
IČO:
47910381
Certifikační orgán systémů managementu
Adresa:
třída Tomáše Bati 5264, 760 01 Zlín
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
549/2023
ze dne
17.10.2023
platné do
12.11.2025
Certifikace systémů managementu kvality v oblasti výroby a služeb včetně zdravotnických prostředků, systémů environmentálního managementu (EMS), systémů managementu hospodaření s energií (EnMS), systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS), systémů managementu bezpečnosti informací (ISMS), systémů managementu bezpečnosti potravin (FSMS) a systémů kritických bodů (HACCP)