Menu Zavřeno
3005 – Gradua-CEGOS, s.r.o.
IČ:
25605381
certifikační orgán pro certifikaci osob
Adresa:
Karlovo nám. 325/7, 128 01 Praha 2
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
630/2017
ze dne
26.10.2017
pozastaveno dne
13.5.2020
Certifikace osob v oblasti kvality, metrologie, EMS a BOZP