Menu Zavřeno
3007 – Strojírenský zkušební ústav, s.p.
IČ:
00001490
Certifikační orgán pro systémy managementu
Adresa:
Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
221/2023
ze dne
4.5.2023
platné do
19.7.2024
Certifikace systémů managementu kvality v oblasti výroby a služeb, certifikace tlakových zařízení při posuzování shody podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU, modulu H
Přílohy: