Menu Zavřeno
3009 – Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o.
IČ:
25052063
Certifikační orgán pro systémy managementu
Adresa:
Pražská 810/16, Hostivař, 102 00 Praha 10
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
279/2022
ze dne
6.6.2022
platné do
6.6.2027
Certifikace systémů managementu kvality, environmentu, bezpečnosti informací, BOZP a hospodaření s energií ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot, v průmyslu strojírenském, dřevozpracujícím a chemickém, v dopravě, v obchodě, službách a veřejné správě a jakosti při tavném svařování kovových materiálů
Přílohy: