Menu Zavřeno
3011 – QUALIFORM, a.s.
IČ:
49450263
QUALIFORM - odbor certifikace
Adresa:
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
689/2021
ze dne
21.12.2021
platné do
8.2.2023
Certifikace systémů managementu kvality, environmentálního managementu, managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, managementu bezpečnosti informací, managementu hospodaření s energií a managementu společenské odpovědnosti. Ověřování a schvalování environmentálního prohlášení EMAS
Přílohy: