Menu Zavřeno
3011 – QUALIFORM, a.s.
IČ:
49450263
Úsek certifikace
Adresa:
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
58/2023
ze dne
9.2.2023
platné do
9.2.2028
Certifikace systémů managementu kvality, environmentálního managementu, managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, managementu bezpečnosti informací, managementu hospodaření s energií a managementu společenské odpovědnosti. Ověřování a schvalování environmentálního prohlášení EMAS, certifikace tlakových zařízení a technologií při posuzování shody podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU, modulu H
Přílohy: