Menu Zavřeno
3018 – Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
IČ:
00001481
Certifikační orgán pro certifikaci výrobků
Adresa:
Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja
Web:
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
451/2022
ze dne
19.9.2022
platné do
8.11.2023
Certifikace produktů v oblasti elektrotechnického průmyslu, certifikace informačních systémů a software včetně certifikace podle Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS), ověřování environmentálního prohlášení typu III. (EPD) a certifikace služeb vytvářejících důvěru podle nařízení EP a R (EU) č. 910/2014 (eIDAS)