Menu Zavřeno
3022 – AMBIS vysoká škola, a.s.
IČ:
61858307
Certifikační orgán pro certifikaci osob
Adresa:
Lindnerova 575/1, Libeň, 180 00 Praha 8
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
214/2022
ze dne
4.5.2022
platné do
3.10.2024
Certifikace osob v oblasti oceňování majetku
Přílohy: