Menu Zavřeno
3022 – Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.
IČ:
61858307
Certifikační orgán pro certifikaci osob
Adresa:
Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8 - Libeň
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
501/2019
ze dne
3.10.2019
platné do
3.10.2024
Certifikace osob v oblasti oceňování majetku
Přílohy: