Menu Zavřeno
3024 – STAVCERT Praha, spol. s r.o.
IČ:
64940616
Certifikační orgán provádějící certifikaci systémů managementu
Adresa:
Jablonského 640/2, Holešovice, 170 00 Praha 7
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
339/2022
ze dne
7.7.2022
platné do
10.9.2024
Certifikace systému managementu kvality (QMS) vč. spojení se svařováním (QMS-W), systému managementu bezpečnosti informací (ISMS), systému environmentálního managementu (EMS) a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS), systému jakosti pozemních komunikací (SJ-PK) a ověřování a schvalování environmentálního prohlášení EMAS
Přílohy: