Menu Zavřeno
3048 – Institut pro testování a certifikaci, a.s.
IČ:
47910381
certifikační orgán na výrobky
Adresa:
Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
765/2020
ze dne
15.12.2020
platné do
19.1.2022
Posuzování shody výrobků ve stavebnictví
Přílohy: