Menu Zavřeno
3048 – Institut pro testování a certifikaci, a.s.
IČ:
47910381
certifikační orgán na výrobky
Adresa:
Pražská 16/810, 102 00 Praha 10
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
32/2022
ze dne
19.1.2022
platné do
19.1.2027
Posuzování shody výrobků ve stavebnictví
Přílohy: