Menu Zavřeno
3051 – Fyzikálně technický zkušební ústav, státní podnik
IČ:
00577880
Certifikační orgán
Adresa:
Pikartská 1337/7, Radvanice, 716 00 Ostrava
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
289/2023
ze dne
5.6.2023
platné do
3.1.2027
Certifikace elektrických a neelektrických zařízení a ochranných systémů pro prostory s nebezpečím výbuchu, čerpadel, rozváděčů, elektrických motorů, stříkacích pistolí, elektrického vybavení strojů a detektorů plynů