Menu Zavřeno
3055 – České dráhy, a.s.
IČ:
70994226
Certifikační středisko personálu defektoskopie (CPD)
Adresa:
Chodovská 1476/3b, 140 00 Praha 4
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
231/2022
ze dne
16.5.2022
platné do
16.5.2027
Certifikace pracovníků pro činnost v oblasti NDT v průmyslovém sektoru Údržba na železnici (RS) a Předprovozní a provozní činnosti včetně výroby (MS) a osob odborně způsobilých k provádění revizí v defektoskopii drážních vozidel (OOZ-D)
Přílohy: