Menu Zavřeno
3072 – Vysoké učení technické v Brně
IČO:
00216305
Certifikační orgán Ústavu soudního inženýrství
Adresa:
Purkyňova 464/118, 612 00 Brno - Královo Pole
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
540/2022
ze dne
10.11.2022
platné do
10.11.2027
Certifikace osob pro obor analýza silničních nehod a funkce certifikovaný odhadce pro oceňování (nemovitých věcí, movitých věcí, obchodního závodu) a certifikovaný realitní makléř
Přílohy: