Menu Zavřeno
3073 – Česká společnost pro manipulaci s materiálem – logistiku z.s.
IČ:
00537152
Certifikační orgán pro certifikaci osob při ČSMM-L
Adresa:
Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha, Staré Město
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
16/2023
ze dne
23.1.2023
platné do
23.1.2028
Certifikace osob pro funkce: Instruktor obsluh, zkušební komisař obsluh, kontrolní technik - motorových manipulačních vozíků a Odborný technik, technik - znalec - zdvihacích zařízení
Přílohy: