Menu Zavřeno
3137 – LL-C (Certification) Czech Republic a. s.
IČO:
27118339
LL-C (Certification) Czech Republic - COSM
Adresa:
Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 - Karlín
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
514/2023
ze dne
2.10.2023
platné do
14.12.2027
Certifikace služeb IT podle ISO 20000-1, systému analýzy nebezpečí a stanovení kritických kontrolních bodů HACCP, Certifikace strojních zařízení a tlakových zařízení