Menu Zavřeno
3137 – LL-C (Certification) Czech Republic a. s.
IČO:
27118339
LL-C (Certification) Czech Republic - COSM
Adresa:
Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 - Karlín
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
513/2023
ze dne
1.10.2023
platné do
13.12.2027
Certifikace systému managementu kvality podle ISO 9001 i ve spojení s NR EU 333/2011, certifikace systému environmentálního managementu podle ISO 14001, systému managementu v oblasti bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27001, systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ISO 45001, systému managementu kvality zdravotnických prostředků podle ISO 13485, hospodaření s energií podle ISO 50001 a bezpečnosti potravin podle ISO 22000.
Přílohy: