Menu Zavřeno
3159 – Biokont CZ, s.r.o.
IČO:
26978474
Certifikační orgán Biokont CZ, s.r.o.
Adresa:
Kotlářská 931/53, 602 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
11/2024
ze dne
11.1.2024
platné do
11.1.2029
Certifikace bioproduktů, biopotravin a procesu výroby bioproduktů a biopotravin