Menu Zavřeno
3173 – Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s.
IČ:
25079140
Oddělení hodnocení životního prostředí
Adresa:
Jenečská 146/44, 161 00 Praha 6
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
665/2019
ze dne
6.12.2019
zrušeno dne
25.5.2022
Ověřování ročních výkazů o množství emisí skleníkových plynů a formulářů žádosti o změnu množství bezplatně přidělovaných povolenek