Menu Zavřeno
3179 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
IČ:
00015679
Ověřovací orgán pro ověřování emisí skleníkových plynů
Adresa:
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
594/2021
ze dne
11.11.2021
platné do
29.10.2023
Ověřování ročních výkazů o množství emisí skleníkových plynů a žádostí o změnu množství bezplatně přidělovaných povolenek
Přílohy: