Menu Zavřeno
3179 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
IČO:
00015679
Ověřovací orgán pro ověřování emisí skleníkových plynů
Adresa:
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
565/2023
ze dne
27.10.2023
platné do
27.10.2028
Ověřování ročních výkazů o množství emisí skleníkových plynů a žádostí o změnu množství bezplatně přidělovaných povolenek
Přílohy: