Menu Zavřeno
3180 – TÜV NORD Czech, s.r.o.
IČO:
45242330
Ověřovací orgán emisí skleníkových plynů (OO GHG)
Adresa:
Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
596/2023
ze dne
14.11.2023
platné do
14.11.2028
Ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a žádostí o změnu množství bezplatně přidělovaných povolenek