Menu Zavřeno
3180 – TÜV NORD Czech, s.r.o.
IČ:
45242330
Ověřovací orgán emisí skleníkových plynů (OO GHG)
Adresa:
Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
679/2021
ze dne
20.12.2021
platné do
19.11.2023
Ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a žádostí o změnu množství bezplatně přidělovaných povolenek
Přílohy: