Menu Zavřeno
3182 – BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o.
IČ:
26165007
BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. - ověřovací orgán emisí skleníkových plynů - GHG
Adresa:
Olbrachtova 1, 14002 Praha - Krč
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
618/2022
ze dne
16.12.2022
platné do
15.10.2023
Ověřování výkazů emisí skleníkových plynů