Menu Zavřeno
3190 – LL-C (Certification) Czech Republic a. s.
IČ:
27118339
LL-C (Certification) Czech Republic a.s.
Adresa:
Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 - Karlín
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
485/2022
ze dne
18.10.2022
platné do
21.12.2025
Certifikace a posuzování shody výrobků pro stavební průmysl, kovových konstrukcí včetně základního materiálu, strojírenských výrobků, tlakových zařízení, certifikace procesu svařování, procesu svařování kolejových vozidel, certifikace správné výrobní praxe v kosmetickém průmyslu, certifikace služeb vytvářejících důvěru, certifikace správné výrobní praxe podle systému GMP+