Menu Zavřeno
3191 – TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o.
IČ:
49606123
Oddělení certifikace emisí skleníkových plynů
Adresa:
Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
686/2021
ze dne
21.12.2021
platné do
18.12.2023
Ověřování ročních výkazů o množství emisí skleníkových plynů a formulářů žádosti o změnu množství bezplatně přidělovaných povolenek
Přílohy: