Menu Zavřeno
3191 – TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o.
IČO:
49606123
Oddělení certifikace emisí skleníkových plynů
Adresa:
Janáčkova 1020/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
653/2023
ze dne
7.12.2023
platné do
7.12.2028
Ověřování ročních výkazů o množství emisí skleníkových plynů a formulářů žádosti o změnu množství bezplatně přidělovaných povolenek
Přílohy: