Menu Zavřeno
3201 – TESYDO, s.r.o.
IČO:
26962969
TESYDO-COP
Adresa:
Mariánské náměstí 617/1, Komárov, 617 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
90/2023
ze dne
27.2.2023
platné do
11.2.2027
Certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení (NDT)