Menu Zavřeno
3213 – TDS Brno – Sekce materiálů a svařování, p. s.
IČO:
64439356
TDS SMS - Certifikační orgán pro certifikaci personálu
Adresa:
U vlečky 29/5, 617 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
286/2023
ze dne
2.6.2023
platné do
7.8.2024
Certifikace svářečského personálu, páječů a operátorů pájení a pracovníků NDT
Přílohy: