Menu Zavřeno
3229 – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
IČ:
61989100
Certifikační orgán Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava
Adresa:
Sokolská třída 2416/33, 702 00 Ostrava 1
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
106/2022
ze dne
1.3.2022
platné do
1.3.2027
Certifikace osob v oblasti oceňování nemovitých věcí