Menu Zavřeno
3229 – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
IČ:
61989100
Certifikační orgán Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava
Adresa:
Sokolská třída 2416/33, 702 00 Ostrava 1
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
692/2020
ze dne
13.11.2020
platné do
2.3.2022
Certifikace osob v oblasti oceňování nemovitých věcí
Přílohy: