Menu Zavřeno
3238 – WEEELABEX Organisation
IČ:
01594303
Certifikační orgán Operators
Adresa:
U Habrovky 11/247, 140 00 Praha 4
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
262/2019
ze dne
5.6.2019
platné do
5.6.2024
Certifikace procesů zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení