Menu Zavřeno
3238 – WEEELABEX Organisation
IČO:
01594303
Certifikační orgán Operators
Adresa:
U Habrovky 247/11, Krč, 140 00 Praha 4
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
763/2020
ze dne
15.12.2020
platné do
5.6.2024
Certifikace procesů zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení