Menu Zavřeno
3238 – WEEELABEX Organisation
IČO:
01594303
Certifikační orgán Operators
Adresa:
U Habrovky 247/11, Krč, 140 00 Praha 4
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
253/2024
ze dne
3.6.2024
platné do
3.6.2029
Certifikace procesů zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení