Menu Zavřeno
3253 – Ústav zemědělské ekonomiky a informací
IČO:
00027251
Certifikační orgán pro zemědělství
Adresa:
Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
80/2024
ze dne
16.2.2024
platné do
15.10.2024
Certifikace systému řízení poradenské služby poskytované v zemědělství
Přílohy: