Menu Zavřeno
4001 – Technická inspekce České republiky
IČO:
00638919
Inspekční orgán Technické inspekce České republiky
Adresa:
U Balabenky 1908/6, 180 00 Praha 8
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
376/2020
ze dne
11.6.2020
Inspekční činnost orgánu typu A k provádění inspekce a za účelem posuzování shody na zdvihacích a dopravních zařízeních