Menu Zavřeno
4007 – Československý Lloyd spol. s r.o.
IČO:
44264640
Inspekční orgán
Adresa:
Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
166/2023
ze dne
5.4.2023
platné do
8.4.2027
Inspekční činnost orgánu typu A v oboru inspekcí plavidel vnitrozemské plavby, inspekce rekreačních plavidel a námořních jachet, inspekce a zkoušky kontejnerů, nádržkových kontejnerů a přepravních obalů, kvalifikace postupů svařování kovových materiálů (WPQR)