Menu Zavřeno
4011 – UNIS Power, s.r.o.
IČO:
24827550
Inspekční orgán při útvaru Zkoušky a diagnostika
Adresa:
Sochorova 3232/34, Žabovřesky, 616 00 Brno
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
535/2023
ze dne
12.10.2023
platné do
12.10.2028
Inspekční orgán typu C k prokazování parametrů kotlů během záručních a ověřovacích zkoušek včetně hodnot emisí spalin, hlukových emisí a parametrů spalovacího procesu