Menu Zavřeno
4012 – BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o.
IČO:
08800472
BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o.
Adresa:
Olbrachtova 1589/1, 140 00 Praha - Krč
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
475/2023
ze dne
7.9.2023
platné do
7.9.2028
Inspekční činnost orgánu typu A v oblasti provozovaných výtahů
Přílohy: