Menu Zavřeno
4012 – BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o.
IČ:
08800472
BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o.
Adresa:
Olbrachtova 1589/1, 140 00 Praha - Krč
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
288/2020
ze dne
6.5.2020
platné do
18.9.2023
Inspekční činnost orgánu typu A v oblasti provozovaných výtahů
Přílohy: