Menu Zavřeno
4018 – TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r. o.
IČ:
26427753
TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r. o.
Adresa:
Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4-Braník
Přehled osvědčení
Osvědčení č.:
243/2019
ze dne
30.5.2019
platné do
30.5.2024
Inspekční činnost typu A za účelem posouzení shody u tlakových, výtahových, elektrických, strojních zařízení, hutního materiálu a inspekce svařování